top of page

Amacımız​

Mindfulness, dikkatin bilerek ve isteyerek şimdiki ana yöneltilmesi ve yaşananların yargısızca, şefkat ile olduğu gibi kabul edilmesine dayanan bilinçli farkındalık durumudur. Bilinçli farkındalık temelli eğitimler, kişilerdeki bilinçli farkındalık durumunu geliştirerek, yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Eğitmenleri Derneği, EAMBA (Avrupa Mindfulness Temelli Programlar Derneği) tarafından kabul görülmüş Mindfulness Temelli Programlar için Etik ve Standartlar (Ethics and Standarts for MBP) çerçeve dokümanında yer alan etik ve standartlar süreçlerini destekleyip teşvik ederek;bilimsel kanıta dayalı ve herhangi bir inanç sistemine dayalı olmayan mindfulness temelli yaklaşımlar (MBSR, MBCT) çerçevesinde çalışan kuruluşların ve eğitmenlerin uluslararası standartlara bağlı çalışmalar yapması ülkemizin bu alandaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunması eğitmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak, bu amaçla akademik ve akademi dışı bilgilendirme amaçlı eğitsel toplantılar (seminerler, kongreler, vb) organize edilmesi konu ile ilgili diğer örgüt ve kurumlarla iş birliğinde bulunulması mindfulness temelli eğitimlerin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi amacı ile çalışmalarda bulunulması; toplumda mindfulness bilinirliğinin artırılarak toplum yararına kullanılması için çalışmalar yapılması bu eğitim programlarının kalite standartlarının yükseltilmesi ve eğitmen kalite ve yeterlilik kriterleri ile süreçlerinin yönetilmesi, sürdürülebilir eğitmen gelişimi standartlarının belirlenmesi ve bu standartların yükseltilmesi ve eğitmenlerin dernek tarafından belirlenmiş etik kurallar çerçevesinde hareket etmesi amacıyla kurulmuştur.

EAMBA - European Associations of Mindfulness-Based Approaches

EAMBA, 2010 yılında MBSR, MBCT ve diğer bilimsel temelli ve seküler mindfulness eğitimleri veren eğitmenlerin Avrupa çapında kurduğu birliklerinin iletişim ve işbirliği yapabilecekleri bir bağlantı noktası olmak amacı ile kurulmuştur. 

(EAMBA hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.eamba.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

MINDED olarak çok değerli mindfulness eğitmenleri tarafından kurulmuş ve yürütülmekte olan EAMBA’nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu birlikteliğin, mindfulness uygulamalarının ve eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşması ve doğru uygulanması için doğru ve gerekli bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Dernek olarak uygulamaya koyduğumuz «eğitmen kriterleri ve seviyeleri», «eğiticinin eğitimi kriterleri», «etik ve standartlar», «eğiticinin eğitimi kriterleri», «eğitmenler için sürdürülebilirlik kriterleri», vb EAMBA’nın da kabul ve takip ettiği «Ethics and Standards for MBP_Integrity_Network» çerçeve dokümanı referans ve baz alınarak hazırlanmıştır.

bottom of page