top of page

Başvuru Süreçleri​

Asıl Üye

Asıl üyelik başvurusunda aranan eğitmen kriterleri şunlardır:

 1. En az 120 saatlik MBSR veya MBCT eğitici eğitimi programını tamamlamış olmak

 2. En az bir MBSR veya MBCT grubunu açarak grubu tamamlamış ve süpervizyonunu almış olmak

 3. Son iki yıl içinde bir inziva (minimum 5 günlük Mindfullnes ya da Vipasana inzivası) programına katılmış olmak

 4. Kendi mindfulnes pratiklerini düzenli olarak sürdürüyor olmak

 5. MBSR veya MBCT eğitici eğitimi programını tamamlayarak, açtığı son gruptan itibaren minimum 4 yıl geçmiş olan eğitmenlerin, asil üyelik başvurusu öncesinde derneğin üyelik kapsamında onayladığı bir MBSR ya da MBCT kursuna katılımcı olarak yeniden katılımlarını belgelemesi gerekir.

 

Asıl üyelik başvurusunda bulunacak kişiler dernek web sitesinde bulunan “Üyelik Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurup, aşağıda listeli belgeleri ekleyerek yazılı veya online şekilde Dernek Başkanlığı’na başvurabilirler.

İstenen Belgeler:

 1. En az 120 saatlik MBSR veya MBCT eğitici eğitimi programını tamamladığını gösteren sertifika

 2. Son iki yıl içinde en az bir inziva (min 5 günlük Mindfullnes ya da Vipasana inzivası) programına katılım belgesi

 3. 2 adet vesikalık fotoğraf

 4. Nüfus cüzdanının fotoğraf ya da fotokopisi

 5. Üyelik başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dernek veya banka makbuzu

 6. Online başvurularda üyelik başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshası

 

 • ! Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyeler defterine ve web sitesine kaydedilir.

Misafir Üye

Misafir üye başvurusunda aranan üye kriterleri şunlardır:

 1. En az 120 saatlik MBSR veya MBCT eğitici eğitimi programına kayıt olmuş ve devam ediyor olmak

veya

 1. En az 2 yıldır MBSR ya da MBCT dışındaki mindfulness programlarında bilfiil çalışıyor olmak

 2. Kendi mindfulnes pratiklerini düzenli olarak sürdürüyor olmak

 3. Misafir üye başvurusunda bulunacak kişiler dernek web sitesinde bulunan “Üyelik Başvuru Formu” nu eksiksiz doldurup, aşağıda listeli belgeleri ekleyerek yazılı veya online şekilde Dernek Başkanlığı’na başvurabilirler.

İstenen Belgeler:

 1. Mindfulness alanında yaptığı çalışmaların ve katıldığı programların listesi

 2. 2 adet vesikalık fotoğraf

 3. Nüfus cüzdanının fotoğraf ya da fotokopisi

 4. Üyelik başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dernek veya banka makbuzu

 5. Online başvurularda üyelik başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshası

 

 • ! Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyeler defterine kaydedilir.

 

Onursal Üye

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile süreli ya da süresiz olarak onursal üye olarak kabul edilebilir.

 • Onursal üyeliği kabul edilen üye, üyeler defterine kaydedilir.

bottom of page