top of page

Etik Standartları​

MBSR, MBCT veya diğer bilinçli farkındalık (mindfulness) temelli müdahaleleri öğretirken, sorumluluklarımın farkındayım. MINDED üyesi tüm eğitmenler aşağıdaki etik ilkelere uymakta olduğunu ve uymaya devam edeceğini taahhüt eder:

Şeffaflık

Kurstan önce bütün katılımcılara içerik, biçim, süreç ve kurs ücreti hakkında olduğu kadar olası zorluklar hakkında da bilgi veriyorum ve katılımcıların refahını ekonomik çıkarlardan üstün tutuyorum. 

Programın bütünlüğe saygı

 

Eğitmen olarak katılımcılara karşı güvenilir, dürüst, eşit, kapsayıcı ve açık bir iletişim ve öğrenim ortamı sunacağım. Bunu yaparken hem mütevazi hem de  özgüvenli bir tutum sergileyeceğim.

Katılımcıların her türlü paylaşımlarını gizlilikle karşılayacağım.

 

Mindfulness tutumlarını (yargısızlık, sabır, başlangıç ruhu, şefkat, güven, kabul, akışta olma, cömertlik, şükür) hem yürüttüğüm programlarda hem de kendi hayatımda sürdüreceğim.

MBSR, MBCT ve diğer mindfulness temelli programların (MTP) bütünlüğüne saygı gösteriyorum ve müfredata sadık kalıyorum. Programda yaptığım alıntılar için kaynak bildiriyorum.

Sürekli öğrenme ve uygulama

Mindfulness temelli öğretiler ile ilgili güncel çalışmaları ve gelişmeleri takip etmeye çabalayacağım, günlük rutin uygulamaları devam ettireceğim, inzivalara katılacağım ve süpervizyon ile akran paylaşımlarına devam edeceğim.

Bir öğretmen olarak, kendi fiziksel ve duygusal sağlığıma özen göstereceğim; bedenimin, duygularımın ve zihin durumlarımın farkında olacağım. Tüm programlarımı katılımcıya fayda sağlamak niyetiyle nazik ve şefkatli bir kalp ile yürüteceğim.

Sınırları kabul etme

MBSR, MBCT ya da diğer MTP programlarının, zorunlu olan ilaç tedavisi ya da psikoterapi yerine geçemeyeceğinin farkındayım. Programın katılımcı için yeteri kadar faydalı olmaması ihtimali durumunda bunu katılımcı ile paylaşacağım.  

Katılımcılarla olan ilişki 

Bir öğretmen olarak, mindfulness konusunda daha çok beceri ve deneyime sahibim. Becerilerim ve deneyimlerimden, katılımcıların kendi mindfulness uygulamalarını kolaylaştırması amacı ile örnekler vererek ve rol model olarak faydalanıyorum. Bu ilişkinin tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve herhangi bir sınırın çizgisini aşmamak için elimden geleni yapacağım. 

Konuyla ilgilenen diğer eğitmenlere saygı

MBSR, MBCT ve diğer MTP eğitmenlerine olan davranışım ve iletişimimde minful tutumları çerçevesinde hareket edeceğim. Yapıcı iletişimin yan sıra takdir edici tutumu da kapsayacağım. Ayrıca, diğer insanların başarıları ve çabalarına değer vereceğim ve onları kendime atfetmeyeceğim.

İdeolojik (Fikirsel) Tarafsızlık

MBSR, MBCR ya da diğer MTP’leri uygularken; siyasal, ideolojik ya da dinsel öğretilemeden uzak dururum. Eğer sorulursa, tabii ki de MBSR’ın geçmişi ya da kendi uygulamalarım hakkında konuşabilirim. 

bottom of page