top of page

Üyelik Yenileme​

Derneğin asıl üyeleri her yıl dernek web sitesinde bulunan “Üyelik Yenileme Formu” nu eksiksiz doldurup, yıllık aidatı ödendiğine dair dernek veya banka makbuzu ile üyelik yenileme başvurusunda bulunur. 

Üyelik yenileme, dernek tarafından belirlenen «eğitmen sürdürülebilirlik kriterleri» ve «eğitmen seviyeleri» çerçevesinde gerçekleştirilir.

Üyelik Yenileme Forumu’nda istenen zorunlu bilgiler şunlardır:

  • Öz bildirime dayalı olarak üyelerin yıl içinde açtığı MTP’lerin grup sayısı,

  • verdiği süpervizyon sayısı,

  • dahil olduğu akran süpervizyonu sayısı,

  • yürüttüğü inzava sayısı

  • aldığı Mindfulnes temelli eğitimler

  • katıldığı seminer, webinar, zirve, vb organizasyonlar

  • aldığı süpervizyon ile ilgili bilgiler

  • katıldığı inziva(ların) katılım belgesi

Başvuru sahibi “Üyelik Yenileme Formunda”  verdiği bilgilerin dernek tarafından denetlenmeye açık olduğunu kabul etmiş sayılır.

bottom of page