top of page

Üyelik Türleri​

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe, derneğin yönetim kurulunca belirlenen üyelik olma şartları yönetmeliği çerçevesinde üye olma hakkına sahiptir. Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan kişiler (ve kurumlar) dernek tüzüğünü, derneğin etik ve davranış kurallarını okumuş ve bunlara uygun davranmayı kabul etmiş sayılır.

Asıl Üye

Derneğin belirlediği eğitici eğitmenliği standartlarına uygun olarak verilen bir MBSR Eğitici Eğitmenliği programını tamamlamış ve dernek tarafından belirlenmiş Mindfulness eğitmenliği ve bunu sürdürme kriterlerini sağlayan herkes asıl üye olabilir.

Misafir Üye

Derneğin belirlediği eğitici eğitmenliği standartlarına uygun olarak verilen bir MBSR Eğitici Eğitmenliği programına devam eden herkes misafir üye olabilir.

Onursal Üye

Derneğe maddi ve/veya manevi katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir.

bottom of page