top of page

Eğitmen Seviyeleri​

Dernek tarafınca belirlenen ve üyelerin katılmış olduğu eğitici eğitimi programlarının sağlaması gereken şartlar ve eğitmen seviyeleri ile bunların ön şartları ve eğitmen gelişim süreçleri detaylı olarak «Eğitmen Kriterleri» dokümanında belirtilmiştir.

Burada yer alan «eğitmen seviyeleri» aşağıdaki gibidir:

Eğitimli eğitmen: 

Eğitmen adayı, temel eğitimi tamamlamıştır. Eğitmenin gelişim süreci devam etmektedir. Bu dönemde eğitmen tanıtım programları düzenlemeye ve 8 Haftalık MTP programlarını açmaya başlar.  8 Tam MTP verene kadar bu seviyededir.  

Bu süreçte eğitmenin gelişim sürecinin başlaması ve  İleri Seviye (2. Seviye) eğitmen olma ön şartlarının tamamlaması  hedeflenir. 

İleri seviye (Yetkin) eğitmen: 

Deneyimlidir; ilgili MTP’nin eğitmenlik sertifikasını almıştır; eğitimin ve gelişimin sürekli devam edeceği varsayılır ve kabul edilir. 

Kıdemli eğitmen: 

Çok deneyimlidir; ilgili MTP’nin sertifikasına sahiptir. İlave olarak eğitimin bazı bileşenleri için diğer eğitmen adaylarını desteklemek amaçlı ek yetkinlikleri vardır (örn. süpervizyon, mentörlük gibi).

bottom of page